ગુજરાતી જોક્સ ભાભીએ જવાની જોવાઈ દીધી હતી

Last Updated: ગુરુવાર, 11 જુલાઈ 2019 (17:25 IST)
ગુજરાતી જોક્સ-હું તેને જોવાઈ દીધી હતી

એક યુવાનની ઓછી ઉંમરમાં મૌત થઈ ગઈ
તેની મા રડતા રડતા

હે ભગવાન- તે તો અત્યારે જવાની પણ

નહી જોઈ હતી ..

પડોસની ભાભી- ના રડ કાકી

હું તેને જોવાઈ દીધી હતી....


આ પણ વાંચો :