ગુજરાતી જોકસ - હવે તો હુ દિવસ રાત કરીશ

Last Updated: શુક્રવાર, 17 મે 2019 (17:21 IST)
છોકરી-
બસ કરો કેટલું કરશો

રાત્રે 12 વાગ્યાથી કરી રહ્યા છો હવે તો સવાર થઈ ગઈ

થાકતા નથી કે શું


છોકરો-
આ તો કઈ નથી

હવે તો હુ દિવસ રાત કરીશ

મહીનાના આખરી સુધી

ટારગેટ પૂરુ કરવું છે

ઑફિસનો...


આ પણ વાંચો :