ગુજરાતી જોક્સ- એ મારા મિત્ર નથી

Last Modified મંગળવાર, 16 એપ્રિલ 2019 (14:12 IST)
એક માણસ દોડતા આવ્યું અને

સંતાને કહ્યું સંતા તારો મિત્ર તારી પત્નીને તારા ઘરે કિસ કરી રહ્યા છે

સંતા દોડતા એના ઘરે પહોંચ્યા

અને પાછા આવીને એ માણસને એક લાફો માર્યો

એ મારા મિત્ર નથી !!!!આ પણ વાંચો :