ગુજરાતી જોક્સ- સારી રીતે ચૂસે છે!!

Last Updated: શનિવાર, 30 ડિસેમ્બર 2017 (12:54 IST)
પપ્પૂ એક છોકરીથી લગ્ન કરવાની જિદ કરતા હતા 
 
બાપ- આવું શું છે આ છોકરીમાં 
 
જે તૂ તેનાથી લગ્ન કરવા માટે અડી રહ્યો છે!! 
 
પપ્પૂ- બાપૂએ બાળપણમાં અંગૂઠો સારી રીતે ચૂસતી હતી 
 
અને હવે એ બધુ કઈક સારી રીતે ચૂસે છે 
 


આ પણ વાંચો :