ગુજરાતી જોક્સ - શેરડીનો રસ

funny jokes
Last Updated: રવિવાર, 14 મે 2017 (11:41 IST)

ઉનાડામાં કેટલું પણ


શેરડીનો રસ

લંબુ પાણી

કેરીનો રસ

છાસ કે લસ્સીનું સેવન કરો ... તોય


ઠંડક તો ઘરવાળી પીયરે જાય ત્યારે જ થાય


આ પણ વાંચો :