શિયાળામાં જાણો ખાન-પાનના ટીપ્સ (Eating tips in winter season)

 
4. પારંપરિક રીતે શિયાળા માટે મેવાના લાડુ બનાવાય છે. લોટ, ચણાના લોટ કે અડદ કે મગની દાળના લોટથી લાડુ બનાવાય છે. ગુજરાતમાં અડદની દાળના લોટથી બનેલા લાડુઓને અડદિયા કહેવાય છે જ્યારે પંજાબમાં એને દાળની પિન્નીના નામ થા ઓળખાય છે. 
5. ડાઈટ એક્સપર્ટ આ જાણે છે કે શિયાળામાં દેશી ઘીનો ઉપયોગ કરવું જોઈએ. જો તમે કોઈ ડાઈટ ચાર્ટને ફૉલો નહી કરી રહ્યા છો તો ઘી આ મૌસમમાં સારા રોગ પ્રતિરોધક ગણાય છે. જો તમે ખાંડ અને ઘી થી પરહેજ કરે છે. તો મૌસમી ફળના સેવન કરવું. તાજી શાકભાજી અને મૌસમના ફળો સાથે ગર્મ દૂધ પણ શિયાળા માટે સારું ગણાય છે. 
 


આ પણ વાંચો :