ગુજરાતી જોક્સ - વાસણ ધોયા પછી

Last Modified શુક્રવાર, 29 જૂન 2018 (15:15 IST)
એક મિત્ર બીજાને પ્રેમથી પૂછ્યું

રાત્રે ક્યારે ઓનલાઈન આવો છો

બીજા જવાબ આપ્યા
વાસણ ધોયા પછી

હા હા હાઆ પણ વાંચો :