ગુજરાતી whatsapp જોક્સ - અટલ સત્ય

Last Modified સોમવાર, 25 સપ્ટેમ્બર 2017 (17:53 IST)

અભ્યાસ અને "જીમ" હંમેશા કાલથી "શરૂ" થાય છે .. ? ? ?
અને
સિગરેટ અને દારૂ
કાલથી "બંધ"
(વ્હાટ્સએપ યૂનિવર્સિટીની શોધ)


આ પણ વાંચો :