જીંસ ને ધોતા પહેલા ધ્યાન રાખો આ વાતો

એનું  કારણ  આ છે કે જીંસને ધોવાથી મટેરિયલને નુક્શાન પહોંચે છે અને આ પાણીની પણ બર્બાદી છે. ત્યાં જ કેટલાક એક્સપર્ટના કહેવું છે કે જીંસને એક નવી જીંસને ધોતા પહેલા છ માહનું સમય આપવું જોઈએ. તમે જેટલા લાંબા સમય સુધી એને નહી ધોવશો. તમારી જીંસ એટલી વધારે સારી લાગશે. 
 
જો તમે જીંસને જલ્દી ધોવા ઈચ્છો છો તો જીંસનનું ભૂરો રંગ નિકળી જસ્જે તો એને એક સમાન , ઘટ્ટા ભૂરો સપાટ દેખાડશે. જીંસના કીટાણુઓથી બચવા માટે તમે તમારી જીંસને રાત ભર માટે ફ્રીજરમાં મૂકી દો. 
 


આ પણ વાંચો :