દહેજ

Widgets Magazine


જુગની - મેં સાંભળ્યુ છે કે શર્માજીએ દહેજ માટે પોતાની પત્નીને પિયર મોકલી આપી.
પતિ - શુ તુ સાચુ કહી રહી છે.
જુગની - હા, બિલકુલ સાચુ
પતિ - સારુ છે, પહેલા શર્માજીની પત્નીને પિયરથી આવવા દો પછી જોઉ છુ.Widgets Magazine
Widgets Magazine
આ પણ વાંચો :  

Widgets Magazine Widgets Magazine
Widgets Magazine