જલ્દી લગ્ન કરવાના 23 ઉપાય

Last Updated: બુધવાર, 29 નવેમ્બર 2017 (13:30 IST)
* લગ્નની વાત કરવા કોઈ માણસ આવે તો તેને આ રીતે બેસાડો કે તેને બારણું ન જોવાય.
* જ્યારે કોઈ છોકરી બીજી છોકરીના લગ્નમાં જાએ તો, તે છોકરીના હાથમાં દુલ્હનની હાથની થોડી મેંહદી લગાવી દો.
* જે છોકરા કે છોકરીના લગ્ન નહી થઈ રહ્યા હોય તેના પલંગ નીચે કોઈ પણ સામાન કે કબાડ નહી રાખવું જોઈએ.
* તુલસીના છોડ અને કેળાના ઝાડ પાસે દરરોજ સાંજના સમયે ઘી નો દીપક લગાડો. દરેક દિવસ શ્રીસોક્ત અને પુષ્પસૂક્તનો પાઠ કરો.
* દરેક દિવસ દુર્ગાસપતશી થી અર્ગલાસ્ત્રોતમનો પાઠ કરો.
* જે પણ ઉપાય કરો તે પૂરા વિશ્વાસ સાથે કરો. કારણકે વિશ્વાસ વગર દરેક ઉપાય અસફળ થશે. પોતાના પર વિશ્વાસ રાખો અને ભગવાન પર પણ વિશ્વાસ કરો.
* કેળાના ઝાડમાં દરરોજ પાણી પાવું. ગુરૂવારે કેળાના ઝાડ પાસે દીપક પણ પ્રગટાવવું.


આ પણ વાંચો :