પદચિહ્નો

Widgets Magazine


પિતાજી - બેટા, તુ મારા પદ ચિન્હો પર ચાલજે
પુત્ર - પણ પિતાજી, એ દેખાય તો તેના પર ચાલુને.Widgets Magazine
Widgets Magazine
આ પણ વાંચો :  
પદચિહ્નો

Widgets Magazine Widgets Magazine
Widgets Magazine