તમને આર્થિક નુકશાન પહોંચાડી શકે છે આ વાસ્તુદોષ

Last Updated: ગુરુવાર, 23 ઑગસ્ટ 2018 (10:29 IST)
* વાસ્તુશાસ્ત્ર મુજબ ઘરથી પાણીની નિકાસી પણ ઘણી વસ્તુઓને પ્રભાવિત કરે છે ઘરમાં પાણીની નિકાસી ઉત્તર દિશા અને પૂર્વ દિશામાં આર્થિક નજરેથી શુભ હોય છે. 


આ પણ વાંચો :