0

ગુજરાતી જોક્સ - જોડી

બુધવાર,જાન્યુઆરી 23, 2019
0
1
ગુજરાતી જોક્સ - વ્હાટસએપ કાર્નર ગુજરાતી ભાઈ
1
2

ગુજરાતી જોક્સ - લાલિયો છે સરસ

સોમવાર,જાન્યુઆરી 21, 2019
ગુજરાતી જોક્સ - લાલિયો છે સરસ
2
3
ગુજરાતી જોક્સ - કયું પંખી છે ઉડી ના શકે છે..
3
4
ગુજરાતી જોક્સ -પપ્પા મને ડીજે ખરીદી આપો
4
4
5

ગુજરાતી જોક્સ - I Love you શબ્દની શોધ

રવિવાર,જાન્યુઆરી 20, 2019
ગુજરાતી જોક્સ - I Love you શબ્દની શોધ
5
6

ગુજરાતી જોક્સ - નોન વેજ જોકસ

રવિવાર,જાન્યુઆરી 20, 2019
એક કૂતરી સાથી ચાર કૂતરા સેક્સ કરી રહ્યા હતા અને એક મહિલા એની છોકરી સાથે આ જોતી હતી
6
7
જુગની એ ચડ્ડી ખોઈ નાખે અને પતિ સામે કામવાળીથી લડવા લાગી .. કામવાળી- સાહેબ તમે તો જાણો છો ના કે હું ...
7
8

ગુજરાતી જોક્સ- સોનુની સુહાગરાત

શનિવાર,જાન્યુઆરી 19, 2019
સોનુની સુહાગરાતમાં તેને સમજાઈ નહી રહ્યું હતું કે શું વાત કરીશ બહુ મોડે વિચાર્યા પછી તેને
8
8
9
આંટી- પહેલીવાર ઘરે આવ્યા છો
9
10
ગુજરાતી જોક્સ- લોકોના પૂજામાં મન કેવી રીતે લાગે
10
11

ગુજરાતી જોક્સ- પેશાબ ન આવવું જોઈએ

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 18, 2019
ગુજરાતી જોક્સ- પેશાબ ન આવવું જોઈએ
11
12

ગુજરાતી જોક્સ- જોજે ઝગડો નહી કરીશ

શુક્રવાર,જાન્યુઆરી 18, 2019
ગુજરાતી જોક્સ- જોજે ઝગડો નહી કરીશ
12
13
ગુજરાતી જોક્સ - પતિ પત્નીની ઉંઘ અને નસકોરા
13
14

ગુજરાતી જોક્સ- કોઈ કડવું અનુભવ

ગુરુવાર,જાન્યુઆરી 17, 2019
ગુજરાતી જોક્સ- કોઈ કડવું અનુભવ
14
15
ગુજરાતી જોક્સ- ભૂરીયા તો સાચે ભૂરીયો છે
15
16

ગુજરાતી જોક્સ - ટોપ સીક્રેટ

બુધવાર,જાન્યુઆરી 16, 2019
પત્ની - સાંભળો છો લ્યા.. એક સવાલનો જવાબ આપશો ? પતિ - હા બોલ.. પત્ની - Personal secret અને top ...
16
17

ગુજરાતી જોક્સ- શરારતી જોક્સ

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 15, 2019
માસ્ટરજી- કહો વગર મેહનત શું ઉગે છે.. છોટૂ- વગર મેહનત લોડા ઉપર વાળ ઉગે છે.
17
18

ગુજરાતી જોક્સ -માનો કે તે મારી છે.

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 15, 2019
ગુજરાતી જોક્સ -માનો કે તે મારી છે.
18
19

ગુજરાતી નાનવેજ જોકસ

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 15, 2019
કંડોમ : વિસપર દર મહીને તુ મારો ધંધો રોકી દે છે. વિસપર- અને જો તું ભૂલ કરે તો મારો ધંધો 9 મહીના ...
19