0

ગુજરાતી જોક્સ - મોટીABCD

રવિવાર,ફેબ્રુઆરી 3, 2019
0
1
ગુજરાતી જોક્સ - વિદ્યાર્થીની શાયરી
1
2

ગુજરાતી - જોક્સ

રવિવાર,ફેબ્રુઆરી 3, 2019
ગુજરાતી - જોક્સ
2
3

ગુજરાતી જોક્સ-બાપુની ઉધારી

શુક્રવાર,ફેબ્રુઆરી 1, 2019
બાપુની ઉધારી માંગીલાલે બાબુલાલ થી પુંછયું ભાઈ મારી પાસેથી તમે જે 10000 રૂપિયા લીધાં હતાં. એ ...
3
4

ગુજરાતી જોક્સ-એટલે કે તારી થયા પછી

શુક્રવાર,ફેબ્રુઆરી 1, 2019
ગુજરાતી જોક્સ-એટલે કે તારી થયા પછી
4
4
5

ગુજરાતી જોક્સ-નોકરથી ભૂલ થઈ

શુક્રવાર,ફેબ્રુઆરી 1, 2019
ગુજરાતી જોક્સ-ભૂલ થઈ
5
6

ગુજરાતી જોક્સ-પત્નીથી તલાક જોઈએ

શુક્રવાર,ફેબ્રુઆરી 1, 2019
ગુજરાતી જોક્સ-પત્નીથી તલાક જોઈએ
6
7
ગુજરાતી જોકસ - ચંપૂ અને બંટીની ચા પર ખાસ વાત
7
8
ગુજરાતી જોક્સ-જ્યારે ટીચરે પૂછ્યું ઈટરનેટ પર અશ્લીલતા કેવી રીતે જુઓ છો
8
8
9
ગુજરાતી જોક્સ-નસબંદીનો ઑપરેશન ફેલ થઈ ગયું
9
10

ગુજરાતી જોકસ - છ સેકંડમાં કામ શરૂ

બુધવાર,જાન્યુઆરી 30, 2019
ગુજરાતી જોકસ - છ સેકંડમાં કામ શરૂ
10
11

ગુજરાતી જોકસ - બૂમ શા માટે પાડો છો

બુધવાર,જાન્યુઆરી 30, 2019
ગુજરાતી જોકસ - બૂમ શા માટે પાડો છો
11
12
ગુજરાતી જોકસ - પતિએ એક્ટિવા વેચી નાખી
12
13

ગુજરાતી જોકસ - ચાલો ક્યાંક ફરવા

મંગળવાર,જાન્યુઆરી 29, 2019
ગુજરાતી જોકસ - ચાલો ક્યાંક ફરવા
13
14
ગુજરાતી જોકસ - પત્નીની પગથી માર ખાઈને
14
15
ગુજરાતી જોકસ - જણાવો ઘર-ઘર ટાયલેટ બનાવવાના ફાયદા જાણો
15
16

ગુજરાતી જોકસ - પપ્પૂ દુખી છે

સોમવાર,જાન્યુઆરી 28, 2019
ગુજરાતી જોકસ - પપ્પૂ દુખી છે
16
17
ગુજરાતી જોકસ -સુહાગરાતના દિવસે લાલિયો પત્નીથી પૂછ્યું
17
18

ગુજરાતી જોકસ -આ શૉલ છે

સોમવાર,જાન્યુઆરી 28, 2019
ગુજરાતી જોકસ -આ શૉલ છે
18
19

ગુજરાતી -મોટું કોણ...

રવિવાર,જાન્યુઆરી 27, 2019
ગુજરાતી -મોટું કોણ...
19