ફોટો ગેલેરી » સોનમ બની પર્નિયાના ફૈશન શોની "શો સ્ટાપર "
Widgets Magazine

સોનમ બની પર્નિયાના ફૈશન શોની "શો સ્ટાપર "

1 of 7

સોનમ બની પર્નિયાના ફૈશન શોની "શો સ્ટાપર " (sonam kapoor)

મુંબઈમાં 9 જૂનને ફેશન ડિજાઈનર પર્નિયા કુરૈશીના કોસ્ટ્યૂમ કલેકશન આમ્રપાલીના લાંચિંગ પર સોનમ કપૂર પર્નિયા કુરૈશીના ફૈશન શોની શો સ્ટાપર બની

સિનેજગત  વધુ જુઓ...

જુઓ વધુ ફોટ

Widgets Magazine

Widgets Magazine

Widgets Magazine