ફોટો ગેલેરી » રૂસ્તમના કલાકારોની મીડિયાથી ભેંટ
Widgets Magazine

રૂસ્તમના કલાકારોની મીડિયાથી ભેંટ

1 of 4

રૂસ્તમના કલાકારોની મીડિયાથી ભેંટ (Rustam)

મુંબઈમાં એક મીડિયા સાક્ષાત્કારના સમયે આબતી ફિલ્મ રૂસ્તમ ની સ્ટાર કાસ્ટ ઈલિયાના ડીક્રૂજ , અક્ષય કુમાર અને ઈશા ગુપ્તા.

સિનેજગત  વધુ જુઓ...

જુઓ વધુ ફોટ

Widgets Magazine

Widgets Magazine

Widgets Magazine