ફોટો ગેલેરી » ગુજરાતના ગરબા
Widgets Magazine

ગુજરાતના ગરબા

1 of 14

ગુજરાતના ગરબા (Navratri of Gujarat)

જો તમે નવરાત્રીના ગરબાની વાત કરો તો તમારી આંખો સામે ગુજરાતના ગરબા કે ગુજરાતનુ નામ જ પહેલા આવશે. એવુ નથી કે ગરબા ફક્ત ગુજરાતમાં જ થાય છે પણ ગુજરાતના ગરબાની વાત જ અનોખી છે... જેના પુરાવા છે આ ફોટા..

Widgets Magazine

Widgets Magazine

Widgets Magazine