વગર પાર્લર ઘરે જ સરળતાથી કરવું મેનીકોયોર પેડીકયોર

ઘરે પેડીક્યોર કરવાનો સામાન 
નેલ પેંટ રિમૂવર 
નેલકટર
નેલ ફાઈલર 
પ્યૂનિક સ્ટૉન 
નેલ બ્રશ 
સ્ક્રબ કરવાનો બ્રશ 
મધ  
ટબ કે બાલ્ટી 
શૈમ્પૂ 
લીંબૂ 
ગેંદાના ફૂલ 
હૂંફાણા પાણી 
માશ્ચરાઈજિંગ ક્રીમ 
2 ચમચી જેતૂન તેલ 
1 ચમચી ખાંડ 
ટૉવેલ 
કેવી રીતે કરવું પેડીકોયોર 


આ પણ વાંચો :