જુઓ આગના ગોળા સાથે રમાયેલ અદ્દભૂત રમત

P.R

ખરેખર તો સાઉદી અરેબિયાના કમપ્યુટર એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થી તુવાઈજરી દ્વારા લેવામાં આવ્યા છે.

આ પણ વાંચો :