ગુજરાતી જોક્સ- આજે આટલી ઠંડી શા માટે

Last Modified બુધવાર, 3 માર્ચ 2021 (20:20 IST)
આજે આટલી ઠંડી શા માટે છે

મોનૂ- સૂર્ય નહી નિકળ્યુ તેથી

સોનૂ- શા માટે નહી નિક્ળ્યો
મોનૂ- તેની મમ્મીએ નહી નિકળવા દીધું
કહ્યું આટલી ઠંડમાં ક્યાં જશે
પડ્યુ રહે રજાઈમાંઆ પણ વાંચો :