1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: ગુરુવાર, 27 જૂન 2024 (14:06 IST)

જોક્સ - લગ્ન

પત્ની પતિનેઃ તેં કહ્યું હતું કે લગ્ન પછી

પણ તું મને બહુ પ્રેમ કરશે?
પતિ- માફ કરજો દોસ્ત!

મને શું ખબર હતી કે મારી સાથે લગ્ન થશે ?