જાણો કઈ તારીખને જન્મ લેનાર પ્રેમી તમારા માટે હોય છે ભાગ્યશાળી

Last Updated: ગુરુવાર, 23 નવેમ્બર 2017 (11:51 IST)
4, 13, 22 અને 31ને લેનાર વાળા લોકો 
1,2,7,8,11, 16, 17, 26 કે 25 તેમાંથી કોઈ પણ તારીખે જન્મ લેનાર લોકો માટે અંક 4 વાળા માટે શ્રેષ્ટઃઅ 
પ્રેમી હોય છે
અંક 5  
5, 14, 15, 16, 11, 23, 6 કે 2 તારીખને જન્મ લેનાર નંબર 5 વાળા માટે શુભ અને સારા જીવનસાથી 
 
હોય છે. 
 
અંક 6 
6, 15 અને 24ને જન્મ લેનાર લોકો 
 
આ નંબર વાળા માટે 6, 15, 12,3, 18,9, કે 27 માંથી કોઈ પણ દિવસ જન્મ લેનાર લોકો પરફેક્ટ પાર્ટનર હોય 
 
છે. આ પણ વાંચો :