નવરાત્રિ : ક્યાં દિવસે શું દાન કરશો ?

poori masala


નવમાં દિવસે કન્યાઓને ખીર પૂરી ખવડાવો અને ભોજ્ય પદાર્થ દાન કરો. 
 


આ પણ વાંચો :