હનુમાનજીને સિંદૂર કેમ ચઢાવવામાં આવે છે ?

સિંદૂર હનુમાનજીને શા માટે પ્રિય છે?

અને સિંદૂર બની ગયુ હનુમાનજીનું પ્રિય
હનુમાનજીએ વિચાર્યું કે ચપટી સિંદૂર લગાવવાથી રામજીની
ઉંમર વધે છે અને માતાને રામજીનો સ્નેહ મળે છે
જો હું સમગ્ર શરીર પર સિંદૂર લગાવી લઉં
તો
ભગવાન રામ અમર રહેશે
અને મને પણ તેમનો પુષ્કળ પ્રેમ મળશે પછી તો
શું હતું ,હનુમાને પૂરા શરીર પર સિંદૂર લગાવી લીધુ અને રામજી ની સભામાં ગયાં.

રામજીએ, હનુમાનને
એક આશ્ચર્યજનક રીતે જોયા .રામજીએ
હનુમાનજીને આ લેપ લગાવવાનુ
કારણ પૂછ્યું તો હનુમાનજીએ કહ્યું કે આવુ કરવાથી તમે અમર થઈ જશો અને મને પણ માતા સીતાની જેમ તમારો સ્નેહ મળશે.

હનુમાનજીની આ વાત સાંભળી રામજીનું હ્રદય
ભરાઈ ગયુ અને હનુમાનજીને ગળે લગાવી દીધા. .એ સમયથી હનુમાનજીને સિંદૂર ખૂબજ પ્રિય છે અને સિંદૂર અર્પિત કરવા પર હનુમાનજી પ્રસન્ન થાય છે.


આ પણ વાંચો :