ટીવી ગાઈડ (1 જૂન)

નઇ દુનિયા|

(મુખ્ય ચૈનલ)
સવારે 10.00 ઈટીવી પ્રસારણ, 10.30 હૈપ્પી હોમ, 11.00 જો કહૂઁગા સચ કહૂઁગા , બપોરે12.00 પિયા કા આઁગન, 12.30 સ્ત્રી- તેરી કહાની, 1.00 કિસી કી નજર ના લગે, 1.30 સાત વચન સાત ફેરે, 2.00 ઐ દિલ-એ-નાદાઁ, 2.30 કશમકશ જિંદગી કી, 3.00 નર્ગિસ, 3.30 સંસ્કાર, સાંજે 4.00 પ્રાદેશિક પ્રસારણ, રાત્રે 8.00 દ ન્યૂજ, 8.15 સમાચાર, 8.30 ક્યોંકિ જીના ઇસી કા નામ હૈ, 9.00 કલ્પના, 9.30 સમ્માન, 10.00 એક દિન અચાનક, 11.00 બાયસ્કોપ- જોડી , નં. 1.
મૈક્
સવારે 8.30 ફિલ્મ- અકેલા, બપોરે12.00 ફિલ્મ- ગુડ બૉય બૈડ બૉય, સાંજે 4.00 ફિલ્મ- ફરિશ્તે, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- સુહાગ.

સ્ટાર પ્લસવારે 7.00 ફિલ્મ, 10.30 સ્ટાર વિવાહ, 11.00 રાજા કી આએગી બારાત, 11.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ , બપોરે12.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, 12.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ , 1.30 હમારી દેવરાની, 2.00 સ્ટાર વિવાહ, 2.30 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપરસ્ટાર, 3.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ, 3.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, સાયં 4.00 સબકી લાડલી બેબો, 4.30 બુરે ભી હમ ભલે ભી હમ, 5.00 રાજા કી આએગી બારાત, 6.00 સબકી લાડલી બેબો, 6.30 હમારી દેવરાની, 7.00 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, રાત્રે 8.00 રાજા કી આએગી બારાત, 8.30 કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ, 9.00 સપના બાબુલ કા... બિદાઈ, 9.30 યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ, 10.00 સબકી લાડલી બેબો, 10.30 ચેહરા, 11.00 સપના બાબુલ કા- બિદાઈ.
સ્ટાર વ
સવારે 10.00 શકુંતલા, 10.30 પૃથ્વીરાજ ચૌહાન, 11.00 દિલ મિલ ગએ, 11.30 મિલે જબ હમ તુમ, બપોરે12.00 બેસ્ટ ઑફ લૉફ્ટર, 12.30 હૈલો પહચાન કૌન સ્પેશલ્સ, 1.00 દિલ મિલ ગએ, 1.30 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ , 2.00 શકુંતલા, 3.00 ફિલ્મ, સાંજે 6.30 દિલ મિલ ગએ, 7.00 વાઇજ ઑફ ઇંડિયા- મમ્મી કે સુપર સ્ટાર , 7.30 મિલે જબ હમ તુમ, રાત્રે 8.00 નયા ઑફિસ ઑફિસ , 8.30 દિલ મિલ ગએ, 9.00 મિલે જબ હમ તુમ, 9.30 શકુંતલા, 10.00 શ્...શ્... શ્... ફિર કોઈ હૈ.
સ્ટાર ઉત્સ
સવારે 10.00 ઇંસ્ટેંટ ખિચડી, 11.00 સાઁઈંબાબા, 12.00 મહાભારત, બપોરે1.00 ક્યોંકિ સાસ ભી કભી બહૂ થી, 1.30 કહાની ઘર ઘર કી, 2.00 બા બહૂ ઔર બેબી, 2.30 શક્તિમાન, 3.30 હાતિમ, સાયં 4.30 વિક્રમ બેતાલ, 6.00 સાઁઈંબાબા, 7.00 સારાભાઈ વર્સેસ સારાભાઈ , 7.30 ઇંસ્ટેંટ ખિચડી, રાત્રે 8.00 કડવી ખટ્ટી-મીઠી, રાત્રે 9.00 અન્નાૂ કી હો ગઈ વાહ ભઈ વાહ, 9.30 કહીં તો હોગા, 10.00 કુમકુમ- પ્યારા સા બંધન.
સ્ટાર ગોલ્
સવારે 7.45 ફિલ્મ- ત્રિશુલ, બપોરે11.00 ફિલ્મ- કહીં પ્યાર ન હો જાએ, 3.05 ફિલ્મ- કૃષ્ણા, રાત્રે 8.00 ફિલ્મ- કુલી નં. 1, 11.50 ફિલ્મ- ટૈક્સી નં. 9.2.11.

સ્ટાર મૂવસવારે 8.30 ગેટ ઓવર ઇટ, 10.15 વીઆઈપી એક્સેસ, 10.45 ડેપ્થ ચાર્જેસ, બપોરે12.30 બેબલ, 3.10 દ કંડેમ્ડ, સાંજે 5.20 સિંસ યૂ હેવ બીન ગોન, 7.15 ડુઅલ ટૂ દ ડેથ, રાત્રે 9.00 ટ્રેલર પાર્ક બૉય્સ.
રીય
સવારે 10.00 સરકાર કી દુનિયા , 11.30 નમક હરામ , બપોરે12.00 હિન્દી હૈં હમ, 12.30 સિતારોં કો , છૂના હૈ, 1.00 સરકાર કી દુનિયા , 2.00 પિક્ચર હૉલ, સાંજે 4.30 નમક હરામ, 5.00 સરકાર કી દુનિયા , રાત્રે 8.30 નમક હરામ, 9.00 હિન્દી હૈં હમ, 10.00 સરકાર કી દુનિયા.


આ પણ વાંચો :