પતંગનો આવો ઉપયોગ ?... ના હોય ! પતંગોનો ઈતિહાસ જાણો

પતંગોનો ઈતિહાસ જાણો

P.R


- વૈજ્ઞાનિક કોડીએ તો પતંગથી ચાલતી બોટ બનાવી ઇંગ્લિશ ચેનલ પાર પણ કરી હતી.

- પતંગની શોધનો દાવો કરનાર ગ્રીકો અને ચીનાઓની માન્યતા પ્રમાણે પતંગ સૌ પ્રથમ હકીમલ કમાન નામના માણસે બનાવ્યો હતો. સૌ પ્રથમ ચીનમાં ડ્રેગન નામનો પતંગ બનાવ્યો હતો.

- ચીન, કોરિયા, જાપાનમાં પતંગનો ઉપયોગ જાહેરખબર માટે કરવામાં આવતો હતો.

- ચીનના તીઆન જિલ નામના એક પતંગ ઉસ્તાદે અનેક આકારના પતંગની શોધ કરી હતી. તેની ડિઝાઇનોની નકલ આજે પણ કરવામાં આવે છે.

- પતંગનો અદ્ભુત, વિસ્તૃત ઇતિહાસ ફોટોગ્રાફ્સ સાથે માણવો - જાણવો હોય તો અમદાવાદના પાલડી ખાતે આવેલ ‘કાઇટ મ્યુઝિયમ’ની મુલાકાત લેવી પડે.

- ઈ.સ. 900માં કોરિયા અને રશિયાના તત્કાલીન સેનાપતિઓએ દુશ્મનોની સેનાને ડરાવવા માટે પતંગ સાથે હથિયારધારી ઘોડેસવાર માણસનાં પૂતળાં બાંધીને દુશ્મનોના વિસ્તાર તરફ ઉડાવ્યા હતા. એવું કહેવાય છે કે આનાથી દુશ્મનોમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો અને તેનો લાભ પણ સેનાપતિઓને મળ્યો હતો.
- ઈ.સ. 1827માં જ્યોર્જ પોકોક નામના એક અંગ્રેજે પતંગોના સહારે એક ગાડી દોડાવી હતી.- એક અમેરિકને 1810માં 24 હજાર ફૂટ ઊંચે આકાશમાં પતંગ ચગાવી બતાવ્યો હતો અને તેના પરથી એક વિજ્ઞાનિક સંશોધન કરી ઉપયોગી તારણો કાઢ્યાં હતાં.
- પતંગનો ઉપયોગ માનવજાતિના વિકાસ માટે થતો રહ્યો છે. માણસને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા, ઉપરાંત હવામાન જાણવા, ફોટોગ્રાફી કરવા પતંગનો ઉપયોગ થયો છે. ઇતિહાસના ખેરખાંઓ તો કહે છે કે ઇજિપ્તના પિરામિડ બાંધવા મોટા મોટા પથ્થરોને ઊંચાઈ પર લઈ જવા પતંગનો ઉપયોગ થયો હતો. આજે સમય જતાં જેમ જેમ ટેક્નોલોજી વિકસી છે તેમ તેમ પતંગનો ઉપયોગ હવે માત્ર શોખ પૂરતો મર્યાદિત થઈ ગયો છે.


આ પણ વાંચો :