આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

naresh shah

Congratulation sir.. now ache dinaanevale hai...
X REPORT ABUSE Date 17-05-14 (09:38 AM)

bharat

congratulation to Mr. Modi
X REPORT ABUSE Date 19-05-14 (06:15 PM)

જીતેંન્દ્ર પટેલ

અભિનદન મોદી સાહેબ, આપને ભારતના નાગરીકોએ આ અનમોલ ભેટ આપી ચી તેને મોદી સાહેબ સુવર્ણમા પરિવર્તિત કરે એવી શુભેચ્છા.
X REPORT ABUSE Date 18-05-14 (01:20 PM)

જીતેંન્દ્ર પટેલ

અભિનદન મોદી સાહેબ, આપને ભારતના નાગરીકોએ આ અનમોલ ભેટ આપી છે તેને આપ સુવર્ણમા પરિવર્તિત કરે એવી શુભેચ્છા.
X REPORT ABUSE Date 18-05-14 (01:23 PM)

અશોકભાઈ

અભિનંદન,કોંગ્રેસના ભ્રષ્ટાચાર,મોઘવારી,અહંકાર,પરિવાદથી જનતા ત્રાહીમામ પોકારી ગઈ હતી.નરેન્દ્રભાઇ મોદી નેતૃત્વ હેઠળ આમ જનતાની અપેક્ષા પૂર્ણ કરશે એવી અમને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે
X REPORT ABUSE Date 19-05-14 (09:31 AM)