આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

Salman Khan refused to to work with Sunny Leone. સલમાન ખાને સની લિયોન સાથે કામ કરવાની ના કહી દીધી દિગ્‍દર્શક... http://fb.me/2RuGQQP0h 
X REPORT ABUSE Date 31-05-14 (06:19 PM)
The school's admission up to 12 to 21 June ૧૨થી ૨૧ જૂન સુધી 'શાળા પ્રવેશોત્સવ' રાજ્ય સરકાર દ્વારા દર વર્ષની... http://fb.me/1kaBCDvZp
X REPORT ABUSE Date 31-05-14 (06:19 PM)