આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

hetal

કાશ્મીરી પંડિતોને ફરી રાજ્યમાં વસાવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરાશે મોદી સરકારે કાશ્મીરમાંથી વિસ્થાપિત થયેલા કાશ્મીરી... http://fb.me/3cmtNiANP
X REPORT ABUSE Date 04-06-14 (05:33 PM)

hetal

આજે ગોપીનાથ મુંડેનું તેમના ગામ પર્લીમાં અંતિમ સંસ્કાર ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને કેન્દ્રીય ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી... http://fb.me/3x9JVfIuP
X REPORT ABUSE Date 04-06-14 (05:33 PM)