આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

Hu Gujju chhu

ખુબ જ સરસ વાત છે। આવી જ ટૂંકી વાર્તા ઓ ને અમે યૂટ્યૂબ ના ચેનલ માં રૂપાંતરિત કરી લોકો ને મોટીવેશનલ અને ઈન્સ્પિરેશનલ વાતો ફેલાવા નો પ્રયત્ન કર્યો છે। જો આપ ને આ વાર્તા ઓ સારી લાગે તો અમારી ચેનલ સબસ્ક્રિબએ કરો જેથી કરી અમારી નવી વાર્તા નું નોટિફિકેશન ઝડપ થી મળે https://www.youtube.com/channel/UC2hPxfY0uZfl6kOY5XOpuVw
X REPORT ABUSE Date 20-04-20 (06:47 PM)