આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

kishan raval

Respected sir i am a studentof astorlogy class so please give me certain information about jyotish and give me good knowldgeble book in my mail id in gujarati this was my humblly request to please help me
X REPORT ABUSE Date 09-01-14 (04:38 PM)

praful dedhia

મરી dukan નો દરવાજો દક્સિન દિસા મા છે કયો ધન ધા કર વો
X REPORT ABUSE Date 31-08-13 (04:36 PM)

sanjay patel

નવા મકાન નુ પ્રવૈશ દ્વાર કૈએ દિશા મો હોવું જોઇઅ મરી રાશિ કુબ છ્હે
X REPORT ABUSE Date 26-04-13 (10:28 AM)

prakash rathod

makan na daravaja same pani no tako pan chhe ne mzn get rasto pade chhe mari zindagi pati gayel chhe
X REPORT ABUSE Date 01-09-11 (12:45 PM)

prakash rathod

sandas bath vastu dev na muk par chhe mara makan maa mota bhai nu makan marathi aagad chhe ne maru pachhad chhe plot 1k chhe to mare su karavu jo ye
X REPORT ABUSE Date 01-09-11 (12:43 PM)

jay

દશિયાન દિસા ના દર્વજા હોય તો સુ કરવું કોના નામે દ્ંદ્નો કરવો
X REPORT ABUSE Date 03-08-11 (06:31 PM)

SANGITA

mukhay daravaajo dkaseen દિશા મા હોય તો સુ કર્ વુ
X REPORT ABUSE Date 13-11-11 (02:21 PM)

jayendra

વઆસતુ મુજબ ધનધો કયા સ્તાનએ હોવું જોઇઅએ અને કેમ કર્વા થિ દંધો વદે મને જવાબ આપજો મ્હેર્બઆનિ
X REPORT ABUSE Date 24-06-11 (12:47 PM)

mukesh

gujarti
X REPORT ABUSE Date 06-04-11 (07:44 PM)

kanubhai a panchal

ગામ- phudeda તા.વિજાપુર જિ.મહેસાના સપ્તેસ્વર rod મહાકાલિ - hanumaanaji મંદિર બનાવવુ 6 સાથે પાણિની taanki , બોર ;રૂમ ; ભોજંસાલા,hospital; વાસ્‍તુ મુજબ બનાવવિ 6 તો જવાબ આપસો
X REPORT ABUSE Date 21-03-11 (11:33 AM)

rajesh

flat nu brhmsthan kadhvani rit mokli apo.
X REPORT ABUSE Date 01-03-11 (01:17 PM)

jigar patel

મને તમારી વાત નો અનંદ્ હે
X REPORT ABUSE Date 16-02-11 (05:33 PM)

Lalit

આ માહીતિ આપવા બદલ આપનો આભાર
X REPORT ABUSE Date 26-12-10 (03:50 PM)

Lalit

આ વેબ સાઈટ મને બહુજ ગમે છે
X REPORT ABUSE Date 26-12-10 (03:48 PM)

Lalit

મારું નામ લલીત છે હુ મોરબી રહુ છુ મારે સિરમીક નુ કારખાનુ છે
X REPORT ABUSE Date 26-12-10 (03:45 PM)

manish gheewala

please send me the detail mail about day to day useful things, so that which is useful not only for me but also for my family, friends and coluges.
X REPORT ABUSE Date 19-11-10 (12:28 PM)

janak

મને પસંદ છે અને બહુ સરુ છે વધારે માહિતી મતે મને મેલ કર્તા રેજો આભર
X REPORT ABUSE Date 11-11-10 (12:37 PM)

Bharat

યેસ વેરી ગુડ વેબ દુની અ‍ મ ને મેલ ક તા ર્ હે જો
X REPORT ABUSE Date 02-11-10 (04:30 PM)

jayant

મને પસંદ છે અને બહુ સરુ છે વધારે માહિતી મતે મને મેલ કર્તા રેજો આભર
X REPORT ABUSE Date 28-10-10 (10:46 AM)

NIMESH PATEL

મને પસંદ છે અને બહુ સરુ છે વધારે માહિતી મતે મને મેલ કર્તા રેજો આભર
X REPORT ABUSE Date 13-10-10 (05:05 PM)