આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

ASHISH DHADHAL

This is time of Daring and Modi has measure of daring So we want only MODI SAHEB because in Gujrat we have a idioms like JENO PRADHAN SAKSHAM AENI PRAJA PAN SAKSHAM . Jo apno PRATINIDHI J MAYKANGALO hoy to pa6i pati gayu . SO BE INDIAN AND JOIN BJP ASHISH DHADHAL > UNITED STATE KATHI OF KATHIYAVAD
X REPORT ABUSE Date 07-06-10 (05:41 PM)

mukesh

નરેન્દ્રmodiિ
X REPORT ABUSE Date 17-05-10 (11:07 AM)

kanu thakor

નરેન્દ્ર મોદી બેસ્ત છે
X REPORT ABUSE Date 06-04-10 (06:57 PM)

KETAN PATEL

only modi
X REPORT ABUSE Date 09-03-10 (10:11 AM)

dinesh dalwadi

ફક્ત મોદીજિ જ.
X REPORT ABUSE Date 28-02-10 (02:36 PM)

dhansukh

નરેન્દ્ મોદી ગરીબો મતે સારામાસારુ કામ કરે સે ( ગુજરાત )
X REPORT ABUSE Date 26-01-10 (09:50 AM)

dhansukh

નરેંન્દ મોડી
X REPORT ABUSE Date 26-01-10 (09:32 AM)

Jyotindra.Trivedi

આ બન્નેનિ સરખામણી થયજ નહિ.નરેંદ્રભઇની વહિવટિશક્તિ અજોડ છે. આજ સુધી એમના કાર્યકળ દરમ્યાન ગુજરાતને કેટલા એવોર્ડ મલયા? એથિ વધૂ કયા મપડંદ જોઈએ?
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (10:51 AM)

haresh b parekh

ફક્ત નરેન્દ્ર મોદી સૌથી સારા આખા દેશ્મા મુખ્ય પ્રધાન.
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (09:04 AM)

haresh b parekh

ચોકસ નરેંદ્ર મોદિ
X REPORT ABUSE Date 11-01-10 (09:01 AM)

pankajpatel

narendra modi is best chife minister beause very power ful man & strong man
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (10:38 PM)

pankajpatel

narendra modi is best
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (10:35 PM)

nilesh shah

મ્ર. નરેન્દ્ર મોદી ઇસ one ઓફ the બેસ્ટ ચિએફ minisaster ઇન gujrat,
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (09:55 PM)

muzammilkhan pathan

નરેન્દ્ર મોદી
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (09:19 PM)

vinesh patel

gujrat ne venchine j jampse modi , haju vicharjo kale ambani , adani jeva gujrat chalavta hase , tamaru vijdi bill ek divas modu bharay to kapai jase pan aaloko ne ketlu mafat aapi rahiya chhe mode te jojo
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (08:46 PM)

mahendrasinh chavada

મોદી આગે છે,
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (07:30 PM)

praful shah

ઇ વોતે તોનરેંદ્ર મોદિ
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (05:53 PM)

Dinesh

ગુજરાત ના મુખ્યમંત્રી નરેંદ્રભાઇ મોદી વિકાસના મોર્ચે આગળ છે.
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (04:57 PM)

Bhavik

narendraaઅ મોદી
X REPORT ABUSE Date 10-01-10 (03:41 PM)