આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

JAKIR

a very good movies in the year
X REPORT ABUSE Date 14-08-10 (01:30 PM)

faizal

Bahot bahot achi movie he salman bhai u rock men.. kaafi achi acting ki he or zarinekhan ne bkaafi achi acting kihe must seee.
X REPORT ABUSE Date 02-03-10 (05:39 PM)

Taiyab

Mene Do Bar Picture Diekhi Aap Bhi Jarur Dekhan Super Hit Picture He. Salman Bhai ko Aword Dena Chahiye
X REPORT ABUSE Date 25-01-10 (01:41 PM)

Minhaz

Bhot Achi Film he . 10 Bar Dekhne Jaise Film He. Minhaz
X REPORT ABUSE Date 25-01-10 (01:39 PM)

jainul

bhot achi film he salman khan ki body bhot achi he
X REPORT ABUSE Date 25-01-10 (01:30 PM)

SHABBIR

આ ફિલ્મ મને બહુ સારી લાગી આ ફિલ્મ તો તમે બધા જરુર જોજો ............
X REPORT ABUSE Date 25-01-10 (11:31 AM)

Prabhu

http://bollystic.com ઓનલાઇન ફ્રી મા જોઇ લ્યો પૈસા બગાળવા ની જરૂર નથી.
X REPORT ABUSE Date 24-01-10 (08:54 PM)

Rohan

ગણી સારી ફિલ્મ છે.સલમાન નુ કામ બહુજ સારું પ્લસ ઝરીન ખાન પણ સારી રીતે પર્ફોમ કર્યે. મિથુન અને જક્કિશ્રોફ્ફ નુ સારું છે
X REPORT ABUSE Date 24-01-10 (03:35 PM)

harsh

સદ્ફ્સદ્ફ્સદ્ફસ્દ્ફ્સદ્ફ
X REPORT ABUSE Date 24-01-10 (10:26 AM)

ali

this film is good for one time
X REPORT ABUSE Date 24-01-10 (01:43 AM)

ASHISH

ok
X REPORT ABUSE Date 23-01-10 (10:42 PM)

abdul

કુતરો ના ઝોઇ તેવી ફિલ્લ્મ
X REPORT ABUSE Date 23-01-10 (10:36 PM)

abdul

બક્વસ
X REPORT ABUSE Date 23-01-10 (10:35 PM)

YASH

મે ફિલ્મ જોઇ પણ બહુજ બોરિંગ ફિલ્મ લાગી પૈસા પડી ગયા . મારે સલમાન ખાન ને મળવું છે. મારા પૈસા પાછા જોઈએ................
X REPORT ABUSE Date 23-01-10 (07:43 PM)

Dev

મોટી ફ્લૉપ 2010. ફાલતું મોવિ છે .
X REPORT ABUSE Date 23-01-10 (05:45 PM)

Deepak

દેવ, bosdina તારી ગંદમા hathi નો લદ, ફરી થ્હિ બોલ્સે ફ્લોપ ફિલ્મ સે તો ટૂ તો ગયૌ
X REPORT ABUSE Date 23-01-10 (06:17 PM)