આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

ghanshyam

नरेद्र मोदी जोभी कर रहे हे | वो सराहनीय हे| पर वो क्या साबित करना चाहते वो ऐसी विघाथिओं को उन्होंने गरीब नही समजा वो दुःख की बात हे| आज बी ऐसी विघ्रार्थी पग भर नही हुए.ओर उनके नेताजो उपर बेठे हुए हे|उनको भी जान लेना चाहिए के फरीरवाघेला ओर शरद पवार उनमे कोई अंतर नही हे|
X REPORT ABUSE Date 06-03-10 (01:23 PM)

navneet

©ÉÉàNÉ´ÉÉ­÷Ò {ÉÉà ©ÉÖröÉà HíÉàOÉà»É HíÉà> ~ÉiÉ §ÉɺÉÉ ©ÉÉÅ {ɻɩÉYð »ÉHàílÉÉà {É­à÷{rö§ÉÉ> ©ÉÉàqöÒ >`òɱÉÒ«É{É §ÉɺÉÉ ©ÉÉÅ ~ÉmÉ ±ÉLÉà lÉà©ÉÉÅ ¶ÉÖ ´ÉÉÅyÉÉà
X REPORT ABUSE Date 05-02-10 (10:28 PM)

navneet

©ÉÉàNÉ´ÉÉ­÷Ò {ÉÉà ©ÉÖröÉà HíÉàOÉà»É HíÉà> ~ÉiÉ §ÉɺÉÉ ©ÉÉÅ {ɻɩÉYð »ÉHàílÉÉà {É­à÷{rö§ÉÉ> ©ÉÉàqöÒ >`òɱÉÒ«É{É §ÉɺÉÉ ©ÉÉÅ ~ÉmÉ ±ÉLÉà lÉà©ÉÉÅ ¶ÉÖ ´ÉÉÅyÉÉà
X REPORT ABUSE Date 05-02-10 (10:28 PM)

navneet

©ÉÉàNÉ´ÉÉ­÷Ò {ÉÉà ©ÉÖröÉà HíÉàOÉà»É HíÉà> ~ÉiÉ §ÉɺÉÉ ©ÉÉÅ {ɻɩÉYð »ÉHàílÉÉà {É­à÷{rö§ÉÉ> ©ÉÉàqöÒ >`òɱÉÒ«É{É §ÉɺÉÉ ©ÉÉÅ ~ÉmÉ ±ÉLÉà lÉà©ÉÉÅ ¶ÉÖ ´ÉÉÅyÉÉà
X REPORT ABUSE Date 05-02-10 (10:28 PM)

NEO

અરે યાર ભાજપા ને વિરોધ કરતા જ નથી આવદ્તુ કોંગ્રેસ હોત તો કાગા રોદ કરી મૂકી હોત. રોજ જુલુસો અને આશ્ચર્ય જનાક કર્યક્રમો કરાત અને પોતે ઉધ્ધારક છે આવું બતાવત. એકાદ દિવસ દેશ-વ્યાપિ બંધ કરાત. જ્યારે આહી તો ભાજપા, સંઘ, અને શિવ્ સેના એક બીજા સાથે લડવા માથી જ ઊંચા નથી આવતા.
X REPORT ABUSE Date 01-02-10 (07:06 PM)

C.L.JAIN

modi coment is offcouse right, not control power in sonia hand, mr pawar, karunanidhi, mamata, also defrent partys,
X REPORT ABUSE Date 01-02-10 (12:34 PM)

abdul

ગુડ જોબ . મનોજ તિવરિ સોન્ય ની આઉ લદ
X REPORT ABUSE Date 31-01-10 (01:41 AM)

MANSUKH PATEL

ના, મોધવારી નામે ખેતપેદાશ મા ભાવ ધટાડા ની અસર 65 %લોકો(ખેડુત)ના ગળા કાપી 35%લોકો(નોકરીયાત,વેપરી,)ને ફાયદો કરાઇ છે .ઈસ 1990 મા બ ગેર્ડ નોકરીયાત નો પગાર ર્ર.3600 હ્તા આજે ર્ર.32000 અને ખેતપેદાશ મા મગફ્ળી ના ( 20 કે.ગ્રા). ભાવ ઈસ 1990 મા ર્ર.4200 હ્તા આજે ર્ર.11500
X REPORT ABUSE Date 31-01-10 (01:04 AM)

MANSUKH PATEL

ના, મોધવારી નામે ખેતપેદાશ મા ભાવ ધટાડા ની અસર 65 %લોકો(ખેડુત)ના ગળા કાપી 35%લોકો(નોકરીયાત,વેપરી,)ને ફાયદો કરાઇ છે .ઈસ 1990 મા બ ગેર્ડ નોકરીયાત નો પગાર ર્ર.3600 હ્તા આજે ર્ર.32000 અને ખેતપેદાશ મા મગફ્ળી ના ( 20 કે.ગ્રા). ભાવ ઈસ 1990 મા ર્ર.4200 હ્તા આજે ર્ર.11500
X REPORT ABUSE Date 31-01-10 (12:50 AM)

mahen

it is not suit to cm level modi will lost his wattt bank through this type of statements
X REPORT ABUSE Date 30-01-10 (09:54 PM)

RCPatel

Yes.He is very correct.It is most need the prices should be controlled immideately by the central govt.
X REPORT ABUSE Date 30-01-10 (09:36 PM)

sanjaypanchal

it is necessary in the democracy.I had also written to the president before 2 or 3 months about this major problem who created only sharad {power}pawar who indirectly gives us BHOOKH-MARI
X REPORT ABUSE Date 30-01-10 (07:31 PM)

Dinesh

શું મોઘવારી બાબતે કોઇ રજુઆત જ ન થવી જોઈએ? લાગે છે કે કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ તીવારી સાહેબને અને કેંદ્ગ્રની કોગ્રેસ સરકારને તેમના રાજમા આસમાને પહોચેલી આ મોઘવારી તેમને પરવડતી હોય એવું વલણ દેખાડી રહી છે? લાગે છે કે સરકાર કુંભકર્ણની નિદ્રામા હોય, જો કોગ્રેસ સરકારને ઉપરોકત બાબત સરાહનીય ન લાગતી હોય તો પોતે કેંદ્ર સરકારે જ દેશના તમામ રાજ્યોની પ્રજાના મોઘવારી બાબના અભિગમો લેવાની જરુર છે. જે ગરીબ લોકોના મત મેળવી સત્તા પ્રાપ્ત કરી છે કારણ કે આમ કરવાથી જો કેન્દ્ર સરકારને સમજમા આવે તો?????????
X REPORT ABUSE Date 30-01-10 (05:57 PM)

JAY HIND

આમ કરિન્એ મોદી સારું કામ કરી રહ્ય છે ફ્મસે કમ મોદી લોક્લદિલા નેતા ના બની જય એના મતે પણ સોનિયા ગાંધી ભાવ તો જરૂર ઘતાદ્સે
X REPORT ABUSE Date 30-01-10 (04:45 PM)

paresh patel

યેસ
X REPORT ABUSE Date 30-01-10 (01:48 PM)

jadeja maheshvarsinh

ય્સ
X REPORT ABUSE Date 30-01-10 (12:47 PM)

tushar

હા મોદિ નુ આ પગલુ સરહનીય હમેસા હોય સાકે મોદી કોઇ દિવશ કોઇ નુ ખ્રરા નથી ઇછ્તો મોદી ઓલ વેશ good લીડર ઇન ગુજરાત
X REPORT ABUSE Date 30-01-10 (12:17 PM)

kinner shah

યેસ
X REPORT ABUSE Date 30-01-10 (11:29 AM)

jeni ranavet

હા મોઘવારી મતે આપણા દેશ ના નેતા ને નથી પડી તો એક વિદેશી ને શું પડી હોય
X REPORT ABUSE Date 30-01-10 (11:26 AM)

mit

yes, u r right
X REPORT ABUSE Date 30-01-10 (12:01 PM)