આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

ilyas tailor

શરુખ ખાન સહી હે શિવ સેના ગાલ્ટ હે.........
X REPORT ABUSE Date 16-02-10 (02:45 PM)

rajesh

sharukh is Big idot
X REPORT ABUSE Date 04-02-10 (03:07 PM)

prakash

srk is right shivsena is wrong so srk go had we will suport to u
X REPORT ABUSE Date 04-02-10 (01:22 PM)

moditav

jai gand ji ki or ram ji ki too vims and nayan kothari
X REPORT ABUSE Date 04-02-10 (10:23 AM)

ankur

શિવ સૈનિકો કો માફી માંગણી ચહિયે
X REPORT ABUSE Date 03-02-10 (06:33 PM)

ankur

હિ શાહરૂખ ખન ઇસ ગ્રેઅત તુમ સહી હો હુમ સબ તુમ્હરે સાથ મે હૈ
X REPORT ABUSE Date 03-02-10 (06:31 PM)

Nayan Kothari

We should break all ties with Pakistan and ignore Pakistan completely unless they punish all responsible for 26/11. If Shahrukh khan would have been in Taj on 26/11 what would have been his reaction? How China would have reacted if Pakistani terrorists would have attacked Shanghai? This is world of strong people and strong nations. We give huge taxes to the govt. to protect us and raise our national stature. Let all Pakistanis realize that they can not be friend with India unless they are true friend of India. Every Indian should be one when it comes to our nationalism. Shahrukh khan has demonstrated patriotism in the past but I do not agree with him on this issue. Our greatness is killing us. Whole world knows that India is most peace loving country in the world but that does not mean we hire Pakistani players. This is the time to be strong and make India a strong country and give message to the world that we care for people who care for us.
X REPORT ABUSE Date 03-02-10 (05:06 PM)

Zuber

વિમ્સ , મને લગે છે તમને લોક્શહિ નઓ મતલબ ખબર નથિ ! પેહ્લ એ સિખો એત્લે તમને ખ્યયલ આઆવ્સે કે શાહરૂખ ખાન સાચું બોલી રહ્ય છે ને માફી શિવ સેના એ માંગવી જોઇએયે. જુબૈર
X REPORT ABUSE Date 03-02-10 (04:57 PM)

vims

yes.srk must beging the maafi from shivsena...
X REPORT ABUSE Date 03-02-10 (10:41 AM)