આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

mukesh patel

હા સેલિંના ને યોગ્ય તક નથી મળી સેલિના મા પ્રતિભનિ કોઇ કમિ નથી એને જરૂર છે યોગ્ય તક નિ
X REPORT ABUSE Date 26-04-10 (03:15 PM)

D

દેખાવે તો બહુજ સુંદર લાગો છો. સેલિના તમને કામ ના મળે એવું બને? તમારે વધુ પ્રયત્ન/મહેનત કરવી પડે જો તમારે તક જોઈતી હોય તો. તમારા માટે ઓફર છે ***** દયા ના ટે. પર કોંટેક કરો.
X REPORT ABUSE Date 24-03-10 (01:16 PM)

ram

jai gand ji ki i will choding u slenna in ur gand and ur chut give me some ur are verey hot chut i wanna choding u all night long baby
X REPORT ABUSE Date 24-03-10 (01:07 PM)

jay thakkar

harami saala avu lakai, gadhadina madarchod
X REPORT ABUSE Date 25-03-10 (05:56 PM)

daya

contact for any thing palavi-9980652612
X REPORT ABUSE Date 24-03-10 (12:37 PM)

jay thakkar

received your mob. no. you may also contact me on 09830955716 jay thakkar
X REPORT ABUSE Date 25-03-10 (05:54 PM)