આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

DEVENDRA KAMBLE

ઘ્રર નો મુખ્ય દર્ વજો ઉત્ ર પૂર્વ છે તો તેનો કોઇ ઉપાય છે. ઘ્રર મા ગૃહ ક્લેસ ખૂબ છે તેનો નિરક્ ર્ ન બતા વ વા વિંન તિ.....
X REPORT ABUSE Date 14-07-12 (11:49 AM)

hiren

મને વાસ્તુ જાનવુ
X REPORT ABUSE Date 20-11-11 (10:41 PM)

md

મને દિશઓ માટે નુ જ્ઞાન joveche
X REPORT ABUSE Date 12-05-11 (04:23 PM)

vipul

જો તમારા ઘરનો મુખ્ય દરવાજો દક્ષિણ-પૂર્વ તરફ હોય તો ઘરમાં કોઈકને લાંબી બીમારી રહે છે. પણ આનો ઉપાય તો તમે જણાવ્યો નથી .
X REPORT ABUSE Date 03-03-11 (03:49 PM)

ravindra dudhagara

the best
X REPORT ABUSE Date 04-05-10 (02:01 PM)

palak

બહોત અછિ લગિ ઓર હમે રાહુ ઓર કેતુ કા barve સ્થાન મે હોને કા kay upay હે હમે બતઓ namskar
X REPORT ABUSE Date 23-04-10 (05:39 PM)

rajendra zalte

સ ર સ
X REPORT ABUSE Date 06-04-10 (12:23 PM)

umesh purani

very good,useful and remarkable tips.
X REPORT ABUSE Date 05-04-10 (04:00 PM)

Minesh

Respected Sir, i m in ahmedabad, (Rental Flat) one room and one kitchen, one window, age 34, v r planning for baby last one year, Medical Reports are very normal. but somehow v can't success. So, pl do the needful. Thanking you Minesh
X REPORT ABUSE Date 05-04-10 (11:43 AM)

umesh

હુ ઇંદૌર મા રાહુ છું અને મારા પાસે એક મારો પોતાનો એક ફ્લેટ છે જેનો મેન દરવાજો નોર્થ મા આવેલ છે તો એના માટે મને કોઇ સ્લાહ આપો
X REPORT ABUSE Date 04-04-10 (01:37 PM)

kweta

સારી લગિ....ઘણું બધું જાણવા મળ્યું...અને એમા હવાઈ વધારે જાણવા મતે હુ તત્પર છું,,,.....
X REPORT ABUSE Date 04-04-10 (09:44 AM)

ashok amin

good advise ashok amin
X REPORT ABUSE Date 04-04-10 (07:58 AM)

ashok amin

સ્ર્ર્સ
X REPORT ABUSE Date 04-04-10 (07:57 AM)

shailesh surti

સરસ
X REPORT ABUSE Date 03-04-10 (04:59 PM)

shailesh surti

good advise shailesh surti
X REPORT ABUSE Date 03-04-10 (04:58 PM)

ASHOK PAREKH

X REPORT ABUSE Date 03-04-10 (08:41 AM)

Mukesh

ભગવન ની મહેરબની થી તમે જે પણ લખ્યું છે. તે પ્રમાને જ મારા ઘરમા છે.
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (07:37 PM)

bhavesh

i amdoing share market business. personal business. i am hardly earning any good amount. i want to to work in this field..kindly suggest me some solutions.
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (11:52 AM)

Ashok Vaishnav

સ્લાહ સારી છે પરંતુ આ સાથે તેના ઉપાયો કે રસ્તા ઓ પણ બતાવો. અશોક વૈષ્ણવ સુરત .
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (01:27 PM)