આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

mitesh

tumhari har manokaman puri ho. 2011 ODI world cup tum jita lavo.
X REPORT ABUSE Date 24-02-10 (08:03 PM)

manish n talati

sachin is a very good batesmane in a work i like to sachin bating in every match when sachin ostrike on that time we are finishe all work and watch sachin batting on t.v. Sachin is my best freind
X REPORT ABUSE Date 18-01-10 (04:48 PM)

yagnesh m patel

happy birth day sachin
X REPORT ABUSE Date 11-12-09 (01:14 PM)

yagnesh m patel

sachin is a very good batesmane in a work i like to sachin bating in every match when sachin ostrike on that time we are finishe all work and watch sachin batting on t.v. Sachin is my best freind
X REPORT ABUSE Date 11-12-09 (01:14 PM)

jayesh

heppy barthday
X REPORT ABUSE Date 01-12-09 (11:38 AM)

tushar

હેપ્પી બર્થ-ડે સચિન
X REPORT ABUSE Date 10-11-09 (01:52 PM)

Ravindra

હેપ્પી બર્થ-ડે સચિન
X REPORT ABUSE Date 25-07-09 (11:39 AM)

NILESH

હેપ્પી બર્થ-ડે સચિન
X REPORT ABUSE Date 08-06-09 (02:13 PM)

NILESH

સચિન ઇસ વેર્ય ગૂદ પ્લસ્યેર ઓફ ઇંદિઅ .હે ઇસ વેર્યુ વેર્ય મુચ ગૂદ પ્લયેર ઇ લિકે હે બેતિંગ
X REPORT ABUSE Date 08-06-09 (02:13 PM)

NILESH

સચિન ઇસ વેર્ય ગૂદ પ્લસ્યેર ઓફ ઇંદિઅ .હે ઇસ વેર્યુ વેર્ય મુચ ગૂદ પ્લયેર ઇ લિકે હે બેતિંગ
X REPORT ABUSE Date 08-06-09 (02:13 PM)

Mukeshraval Fatehpur

હેપ્પી બર્થ-ડે સચિન
X REPORT ABUSE Date 14-04-09 (10:40 PM)

lovelin

હેપી બર્થ-ડે સચિન
X REPORT ABUSE Date 24-04-08 (11:37 AM)