આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

ailn parekh

gauretem aepvbe........
X REPORT ABUSE Date 13-11-13 (09:33 AM)

gautam

એક્વેરિયમ અને વાસ્તુ વચ્ચે સંબંધ માહિતી મારા ઈ-મેલ આઇડી પર માહિતી આપવા વિનતિ [email protected]
X REPORT ABUSE Date 25-09-10 (11:57 AM)

gautam

મને એક માહિતી જોઈતી હતી તે એ કે માછલીનુ એક્વેરિયમ ઘર ના કયા ખુનમા રાખવુ યોગ્ય ગનાય.....? જવાબ આપવા વિન્નતિ
X REPORT ABUSE Date 25-09-10 (11:41 AM)

gautam

આ વાત કઈક હદ સુધી સાચી છે, પણ પૂરે પુરી નહિ કેમ કે (જીવતિ ) માછલિ જોવી સહુનેજ ગમે. જેને નગમતિ હોય તે માછલિ રાખેજ નહિ. હુપન માછલિ ખાઉછું પણ હુ માછલિ ને એત્તલોજ પ્રેમ કરુછુ મારા ઘરે પન માછલીનુ એક્વેરિયમ છે અને હુ એનો ખૂબ ખયલ રાખુ છું.એપન સારી રીતે.
X REPORT ABUSE Date 25-09-10 (11:34 AM)

mahesh

માનિયા વસુતુશહસ્ત્રિજિ, આપણી આપેલ સલાહ ઉત્તમ છે. અમારા બુંગ્લોવ્મા બોરિંગ દક્સિન દિશમા છે.અ ઉપરાંત દક્સિન દિશમા એક પાણિની ટાંકિ બનાવેલિ હતી જે બુંધ કરી દીધી છે. મને 18-08-2007 થિ 2 વર્ષ સુધી માંદ્ ઘી રાહી છે. જે તકિ બનાવ્યા પચીન થઈ છે. જરૂરી સલાહ આપશો' આપણો આભ્હ્હઆરિ છું, મહેશ તમાકુવાલા
X REPORT ABUSE Date 24-08-10 (12:09 PM)

satish tayade

મરી ઘરે માછલી ઘર 6 જે મે ઉત્તર પૂર્વા ખૂણા મા પહેલા રુમા મજ રાખ્યું 6 તો આપ સાહેબ મને માછલી ઘર વિશે ક્યાં રાખવું અને કેવું એ સલાહ આપજો.આભાર .
X REPORT ABUSE Date 27-07-10 (12:10 PM)

dilip

આર્તિકલ ઠીક છે.
X REPORT ABUSE Date 20-07-10 (11:59 PM)

Khushali

i want to know if we have tortoise at home that is it good or not? also our home maine door is in south facing so what should we do? we have flat no bunglo.thank you so much. tame javab gujarati ma apjo
X REPORT ABUSE Date 20-07-10 (06:40 PM)

swatikapadia

મરથિ લોકો ખાવા કરે અમને શું ક્રવા જુએઅ
X REPORT ABUSE Date 19-07-10 (06:52 AM)

Mark Panchal

ભગવાન ને મનમા રાખો.
X REPORT ABUSE Date 16-07-10 (02:59 PM)

Amit Shah

થેંકસ
X REPORT ABUSE Date 15-07-10 (06:40 PM)

mayur

અમિત ભાઇ ઘર મા ભગવાન રાખો અને તેમા શ્રધા રાખો
X REPORT ABUSE Date 14-07-10 (05:58 PM)

mayur

કાઇ વાન્ધો નઇ રિતેશ ભાઇ તેમા કઇ થેંક્સ બેંક્સ કેવાનિ જરુર નથિ તમ ને ગમ્યુ ને
X REPORT ABUSE Date 14-07-10 (05:51 PM)

ritesh

nice tips thanx sir
X REPORT ABUSE Date 14-07-10 (10:28 AM)

Heena pathak

મને vaasToo shaastr મા ghaNo ras પડેછે મને ekveriyam lavava ની ichcha che હુ thodu ghanu vaastu jaanu છું chhataa મને ghanee મુસ્કિલ pade che તો મને upay batavso
X REPORT ABUSE Date 13-07-10 (05:06 PM)

SUNILKUMARGAMIT

હુ નોન વેજેટેરીયન હોવા ‌સ્તા મારા ઘરે 2વર્સથી એક્વેરીયમ સે..જિજસ ક્રાઇસટ નિ ક્રુપા થિ ખોટ નથિ..
X REPORT ABUSE Date 12-07-10 (03:34 PM)

patel

સુ તમે અમને પણ કેસો આનું અહ્સ્ય સુ છે ??
X REPORT ABUSE Date 12-07-10 (02:52 PM)

amit

મારે મારા ઘર મા સુ રાખવુ જોયે?
X REPORT ABUSE Date 11-07-10 (08:07 PM)