આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

ASHOKBHAI

sarkari tantra ni laparwahi nu parinam che
X REPORT ABUSE Date 24-07-10 (03:20 PM)

jignesh

sarkari tantra ni laparwahi nu parinam che.
X REPORT ABUSE Date 20-07-10 (11:45 AM)

rahul

તન્ત્રનિ લાપરવહી નહિ પણ પ્રજાની લાપરવહી..................................
X REPORT ABUSE Date 20-07-10 (10:36 AM)

kalpesh

ષડયંત્ર pan hoy ane દુર્ઘટનાઓ pan hoy sake e badhu rokvanu kam railway minister nu se . bhai ame nathi kari sakta etle j to tamne chutya se.
X REPORT ABUSE Date 20-07-10 (10:06 AM)

baba

મંત્રી વધારે પદતુ બંગાળ પર ધ્યાન આપે પછી લોકો મરે નહીં તો બીજું સુ થાય,રેલ રામ ભરોસે ચાલે છે.રામ પણ કયા સુધી નજર રાખે,
X REPORT ABUSE Date 20-07-10 (04:29 AM)

parmar ratnasinh

Tantra ni laparvahi
X REPORT ABUSE Date 19-07-10 (06:02 PM)