આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

dhruma

સજ્લ લ્સેર્ક;ક સાઇર;ક્પ;ક્વઅએર્ક્લ્કકએલ;રસ્ક
X REPORT ABUSE Date 21-12-10 (04:05 PM)

raju

દીપિકા કોય દિવસ પણ રણવીર કપૂર ને ભૂલી શક્સે નહિ , કરણ કે તે રણવીર ને હજું પણ પસંદ કરે છે.
X REPORT ABUSE Date 16-09-10 (06:00 PM)

manoj kumar

ગધેદા
X REPORT ABUSE Date 22-07-10 (03:08 PM)

manoj kumar

નવરા
X REPORT ABUSE Date 22-07-10 (03:08 PM)

manoj kumar

ચુટિયા
X REPORT ABUSE Date 22-07-10 (03:07 PM)

Maulik

દીપિકા પાદુકોણ અને રણબીર કપૂર ભલે અલગ થઈ ગયા હોય, પરંતુ એક બીજાને તેઓ હજુ સુધી ભૂલાવી નથી શક્યા અને તેમણે ફરીથી એક થવાની આશા જીવંત રાખી છે. તાજેતરમાં જ દીપિકાએ એક નવો ટેટૂ બનાવ્યો. એ ઈચ્છતી તો પોતાની ગરદન પર બનાવેલ ટેટૂ 'આરકે' હટાવી શકતી હતી પરંતુ તેણે એવુ ન કર્યુ. અત્રે એ ઉલ્લેખનીય છે કે 'આરકે' લખેલ ટેટૂ દીપિકાએ એ સમયે બનાવ્યો હતો જ્યારે તેનો અને રણબીરનો રોમાંસ પૂરજોશમાં હતો. બંને એકબીજાના પ્રેમના દિવાના હતા. રણબીરના પ્રત્યે પ્રેમ બતાવવા માટે દીપિકાએ આ ટેટૂ બનાવડાવ્યો. સૂત્રોનુ કહેવુ છે કે દીપિકાએ જ્યારે ટેટૂ બનાવ્યો ત્યારે તે 'આરકે' લખેલ ટેટૂ મટાવી શકતી હતી, પરંતુ તેણે આવુ ન કર્યુ. આવુ કરવાથી રણબીરને ગેરસમજ થતી અને બંનેના એક થવાની શક્યતાનો અંત થઈ જતો.
X REPORT ABUSE Date 22-07-10 (02:39 PM)

Maulik

દીપિકા કોય દિવસ પણ રણવીર કપૂર ને ભૂલી શક્સે નહિ , કરણ કે તે રણવીર ને હજું પણ પસંદ કરે છે. અનએ તે બંને તો ફિલ્મ મા અવ્યા પહેલા થિ જ પ્યાર કર્તા હતા.
X REPORT ABUSE Date 22-07-10 (02:39 PM)

Maulik

દીપિકા કોય દિવસ પણ રણવીર કપૂર ને ભૂલી શક્સે નહિ , કરણ કે તે રણવીર ને હજું પણ પસંદ કરે છે.
X REPORT ABUSE Date 22-07-10 (02:37 PM)