આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

vikki

my date of birth 3/02/1993 my carrier & my life
X REPORT ABUSE Date 06-05-13 (12:01 AM)

beena

tell me about my marritial afair & my new job
X REPORT ABUSE Date 27-01-12 (04:20 PM)

bharatgupta

મારીન જન્મ તારીખ 10/3/63 અને જન્મ સમય નો ચેય જન્મ સ્થલ અમદાવાદ નો ચેય. મારી ધંધા નિ લાઈફ વિસેય જનાવો
X REPORT ABUSE Date 27-08-11 (03:15 AM)

bharatgupta

may rashi
X REPORT ABUSE Date 27-08-11 (03:06 AM)

kkp

want to knoe about me how will b future
X REPORT ABUSE Date 04-03-11 (05:18 PM)

Dipti Joshi

મારી મીન રાશિ છે તમે મીન રાશિ વિશે લખ્યું નથી તો જરૂર થી લખશો
X REPORT ABUSE Date 23-02-11 (01:38 PM)

Mahesh Prajapati

could you let me know about success and health in my life.
X REPORT ABUSE Date 21-02-11 (03:08 PM)

VINOD.M.LALWANI

ખૂબ સરસ, આવિ રીતે દરેક રાશીઓ વિશેની અવનવી જાણકારી આપતા રહેશો, આભાર
X REPORT ABUSE Date 19-02-11 (01:08 PM)

NARENDRA

what is my life after 2010 pl send me e-mail
X REPORT ABUSE Date 19-02-11 (08:55 AM)

kamlesh

આ ekdm sachhun સે
X REPORT ABUSE Date 18-02-11 (04:45 PM)

prakash

its true 4 me
X REPORT ABUSE Date 16-11-10 (01:53 PM)

PRADEEP PRAJAPATI

મરી જન્મ તારિખ 01/11/1975 સમય રાત્રે 9.45 છે મને શું ફલે તે જનવશો
X REPORT ABUSE Date 30-10-10 (02:24 PM)

kamal

gamyau
X REPORT ABUSE Date 19-10-10 (09:21 PM)

ramesh

10/03/1985 my brith
X REPORT ABUSE Date 19-10-10 (12:41 PM)

HOMEE

મારી જન્મ તારીખ 26/11/1953 છે, જન્મ સમય સાજના 6 થી 9 દરઅમ્ય્ન છે. મને ચોકસ સમય જણવશો ? સ્થળ સુરત. ફરીથી લ્ખૂયુ છે. આભાર.
X REPORT ABUSE Date 18-10-10 (05:31 PM)

HOMEE

મારા દીકરા નો જન્મ 28/08/1989 19.20 સાંજે,સ્થળ સુરત. વિસટટીઆર થિ ભવીસય જણાવૉ,
X REPORT ABUSE Date 18-10-10 (05:26 PM)

SIDDHARTH K JOSHI

મારી જન્મ તારીખ 3/8/1985 છે, મારો જન્મ ગુજરાત મા થયો છે, મારું નસીબ હમના મારું સાથ આપતું નથિ મારી પત્ની હમણા pregnant છે, મારી આવક પણ ઓછી થઈ ગયિ છે તો મારા કુંદદિ મા એવું શું છે ? કે મારો સમય આવો ખરાબ ચાલે છે .
X REPORT ABUSE Date 18-10-10 (05:21 PM)

HOMEE

ખુબજ સચોટ લાગ્યું,ખાસ કરિને કારક અને કનયા રાશિ માટે સચોટ છે.
X REPORT ABUSE Date 18-10-10 (05:19 PM)

HOMEE

મારી જન્મ તારીખ 26/11/1953 છે, જન્મ સમય સાજના 6 થી 9 દરઅમ્ય્ન છે. ચોકસ સમય જણવશો ?
X REPORT ABUSE Date 18-10-10 (05:12 PM)