આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

manisha k purohit

પ્રિયંકા ચોપડા ઇસ બેસ્ત
X REPORT ABUSE Date 03-08-11 (02:58 PM)

sutaria govindbhai

કરીના ઇંદિરગાંધી માટે યોગ્ય છે
X REPORT ABUSE Date 08-03-11 (10:49 AM)

paresh

કરીનાકપૂર નો ચહેરો ઇંદિરગાંધી માટે મળતો આવેછે અભિનય તો સારોકરી જાણેછે તેથી મારી નજરે કરીનાકપૂર ઇંદિરગાંધી માટે યોગ્ય છે
X REPORT ABUSE Date 29-10-10 (09:55 PM)

maulik

priyanka chopda is best for indira gandhi's roal because she is better then karina.
X REPORT ABUSE Date 21-10-10 (01:02 AM)

SHARAD V. PATEL

karina kapur is the best actress of the indira gandhi roal.this is my opinion.
X REPORT ABUSE Date 20-10-10 (09:38 AM)

karina

કરિના નો મેચ થઅ છે.
X REPORT ABUSE Date 16-10-10 (05:05 PM)