આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

sanjiv shah

હેલ્લોવ
X REPORT ABUSE Date 21-10-10 (06:33 AM)

krishna Deepak Shah

Happy birthday Amitabhji.Jina ushe khete hai jo aap ji rhe hai.Money,Power and Prestij ke bad bhi Jeevan me ek dagh na ho vo koi aapse sekhe.Hum aapko salam krte hai.
X REPORT ABUSE Date 14-10-09 (10:47 AM)

CHETAN SHAH

અમિતાભજી જન્મ દિવસ નિ શુભ કામના , advance મા દિપવલિ નિ શુભ કામના ફ્રોમ : ચેતન & ફમિલ્ય
X REPORT ABUSE Date 13-10-09 (11:18 AM)

Hansa Mehta

Happy Birth Day to U mr BIG BIG WORLD WIDE FEMOUSE PERSONALITI "TUM JIO HAJJARO SAL SAL KE DI N HO PUCHAS HAJJAR" From: hansa mehta & family , silvassa અમિતાભજી જન્મ દિવસ નિ શુભ કામના , advance મા દિપવલિ નિ શુભ કામના ......
X REPORT ABUSE Date 12-10-09 (01:43 PM)

RAKESH PATEL

ugta huva suraj roshni de aapko khilta huva phool khusbu de aapko ham to kuch nahi de nahi sakte dene vala lakho khusiya de aapko and happy barthday to you from usa Rakesh Patel
X REPORT ABUSE Date 12-10-09 (09:53 AM)

bharatsinh chauhan

અમિતાભજી જન્મ દિવસ નિ શુભ કામના , advance મા દિપવલિ નિ શુભ કામના ...... ભરત ચૌહાન ... હિમત્નગર , ગુજરાત
X REPORT ABUSE Date 12-10-09 (09:26 AM)

anjana patel

ugta huva suraj roshni de aapko khilta huva phool khusbu be aapko ham to kuch nahi de nahi sakte dene vala lakho khusiya de aapko from: gujarat
X REPORT ABUSE Date 12-10-09 (08:26 AM)

anjana patel

many many many many happy returns of the day happy happy brith day
X REPORT ABUSE Date 12-10-09 (08:24 AM)

kishorkumar

Happy Birth Day to U mr BIG BIG WORLD WIDE FEMOUSE PERSONALITI "TUM JIO HAJJARO SAL SAL KE DI N HO PUCHAS HAJJAR" From: Kishorkumar .T.Desai 2702, Memorial Dr. Two Rivers, WISCOSIN 54241 USA i
X REPORT ABUSE Date 12-10-09 (02:02 AM)

hansa

many many happy returns of the day
X REPORT ABUSE Date 11-10-09 (10:04 PM)

Gajen

Happy birthday Mr. big ‘B’…. and Keep it up webdunia team… And Take Care all off You….. miss You….. Gajen….
X REPORT ABUSE Date 11-10-09 (08:54 PM)

suresh patel

Happy Birthday to Bigboss. Suresh Patel USA
X REPORT ABUSE Date 11-10-09 (08:48 PM)

chetan patel

Happy Birthday Bigboss & Wishing you all the great things in life.
X REPORT ABUSE Date 11-10-09 (07:52 PM)

Bhavana

many many happy returns of the day Amit ji
X REPORT ABUSE Date 11-10-09 (05:34 PM)

ramsinghbhai mori

dear sir many many happy returns of the day and you are always happy.
X REPORT ABUSE Date 11-10-09 (06:07 PM)

DIPAK SHETH

many many happy returns of the day happy birthday
X REPORT ABUSE Date 11-10-09 (04:51 PM)

dikshita,pinky

Dear sir, Many Many Happy Returns Of The Day'
X REPORT ABUSE Date 11-10-09 (04:35 PM)

kinjal

હાય
X REPORT ABUSE Date 11-10-09 (03:06 PM)

kinjal

Happy Birthday & many many happy returns of the day.
X REPORT ABUSE Date 11-10-09 (03:05 PM)

kinjal

હાય
X REPORT ABUSE Date 11-10-09 (03:05 PM)