અમારી સાથે સંપર્ક કરો : -

વેબદુનિયા ડોટ કોમ પર પ્રકાશિત સામગ્રી કે અન્ય કોઈપણ માહિતી માટે તમે અમારી સાથે સંપર્ક કરી શકો છો. આ માટે તમે અમને [email protected] પર ઈમેલ કરી શકો છો કે પછી કાર્યાલયના સરનામા પર અમને પત્ર પણ લખી શકો છો.

'સપાદકીય વિભાગ' વેબદુનિયા.કોમ(ઈંડિયા)પ્રા. લિ.
\"લાભ ગંગા', 582 મહાત્મા ગાંધી માર્ગ, ઈન્દોર - 452003 [ભારત]
ટેલીફોન : +91-731-4273409 | ફેક્સ : +91-731-254-8555.

અસ્વીકૃત : મહેરબાની કરીને કોઈપણ પ્રકારની અશ્લીલ, અભદ્ર, ભેદભાવપૂર્ણ કે ગેરકાયદેસર સામગ્રી કે સુરક્ષા માહિતીનુ ઉલ્લંઘન કરનારી અથવા માનહાનિકારક પોસ્ટ/સામગ્રી ન મોકલશો. વેબદુનિયા.કોમ(ઈંડિયા) પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કોઈપણ પ્રકારની અગાઉથી સૂચના આપ્યા વગર ઉપયોગકર્તા/પાઠકો પાસેથી પ્રાપ્ત કોઈપણ સામગ્રી હટાવી લેવાનો અધિકાર સુરક્ષિત રાખે છે.

Contact us

For any Content published on Webdunia.com or to get any information you can email to us on [email protected] or You can also write to us :

Webdunia.com (India) Pvt Ltd (CMMI 3)
"Labh Ganga", 582 MG Road, Indore - 452003 MP [India]
Contact: +91-731-4273418 | Fax: +91-731-254-8555

Disclaimer: Kindly do not post any defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or information. Webdunia.com (India) Pvt Ltd reserves the right to remove any content received from users/readers without notice.