શનિવાર, 28 જાન્યુઆરી 2023
  1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. ગુજરાતી સાહિત્ય
  3. ગુજરાતી શાયરી
Written By
Last Modified ગુરુવાર, 30 જૂન 2022 (11:42 IST)

વરસાદ શાયરી ગુજરાતી

આજે વરસાદમાં તારી સાથે નહાવું છે, સપના મારો આ કેટલો સુહાનુ છે
વરસાદના ટીંપા જે પડે તારા હોંઠ પર, તેને મારા હોંઠથી ઉપાડવું છે.

આજે વરસાદમાં તારી સાથે નહાવું છે
સપના મારો આ કેટલો સુહાનુ છે
વરસાદના ટીંપા જે પડે તારા હોંઠ પર
તેને મારા હોંઠથી ઉપાડવું છે.