0

ગુરૂ અરજન દેવ : શહીદોના સરતાજ

સોમવાર,જૂન 29, 2009
0
1

ગુરૂ અંગદદેવજી

સોમવાર,મે 11, 2009
ગુરૂ અંગદદેવજીનો જન્મ 31 માર્ચ, સન 1504માં મતેદી સંરા જેલ્લા ફીરોજપુરમાં થયો હતો. તેમના પિતાનું ...
1
2

નાનક ઉત્તમ નીચ ન કોઈ

શુક્રવાર,એપ્રિલ 17, 2009
શ્રી ગુરૂનાનક દેવજીનું આગમન એવા યુગમાં થયું હતુ જે દેશનો સૌથી અંધારીયો યુગ હતો. તેમનો જન્મ 1469માં ...
2
3

કંઈ ખાસ છે ગુરૂ ગોવિંદસિંહજી

શનિવાર,જાન્યુઆરી 31, 2009
તેમના જીવન વિશે કંઈ પણ લખવા જઈએ તો તે સમજમાં નથી આવતું કે તેમના જીવનના કયા પહેલું વિશે લખીયે. જો ...
3
4

હિન્દની ચાદર ગુરૂ તેગબહાદુરજી

મંગળવાર,ડિસેમ્બર 9, 2008
ગુરૂ તેગબહાદુરજી શીખોના નવમા ગુરૂ છે. ઔરંગજેબના સામ્રાજ્ય વખતની વાત છે. તેના દરબારની અંદર એક પંડિત ...
4
4
5
વિશ્વના ઈતિહાસમાં ધર્મ તેમજ માનવીય મુલ્યો, આદર્શો તેમજ સિદ્ધાંતોની રક્ષાના હેતુ પોતાના પ્રાણોની ...
5
6

ના કોઈ હિંદુ ના કોઈ મુસલમાન

બુધવાર,નવેમ્બર 12, 2008
ગુરૂ નાનક સાચા અર્થમાં સમંવયવાદી હતાં. તેમણે એક એવા મતની શરૂઆત કરી હતી જેમાં બધા જ ધર્મના ...
6
7
ગુરૂ નાનકનો જન્મ 20 વૈશાખ સંવત 1526 (15 એપ્રિલ 1466)માં રાયભોઈની તલવંડીમાં થયો હતો. અમુક વિદ્વાનોના ...
7
8
વિશ્વના ઈતિહાસમાં ધર્મ તેમજ માનવીય મુલ્યો, આદર્શો તેમજ સિધ્ધાંતોની રક્ષા માટે પ્રાણની આહુતિ ...
8
8
9

શીખ ધર્મના દશ ગુરૂ

રવિવાર,જૂન 3, 2007
એકેશ્વરવાદના સિદ્ધાંત પર માનવીય એકતા, વિશ્વ બંધુત્વ અને શાંતિનો સંદેશો પ્રસરાવવો એ તેનો મુખ્ય હેતુ ...
9