શું તમારો ફોન પાણીમાં પલળી ગયો છે ? તો આ ટિપ્સ અપનાવો

જો તમારો મોબાઈલ વરસાદમાં ભીનો થઈ ગયો હોય અથવા પાણીમાં પડી ગયો હોય તો આ ટિપ્સ અપનાવો

PR

તમારા મોબાઈલ પાણીમાં પડ્યા પછી તેનું કોઈપણ બટન દબાવો નહીં. આ શોર્ટ સર્કિટનું કારણ બની શકે છે.

ભીનો મોબાઈલ ચાર્જ કરવાની ભૂલ ન કરો. આ કારણે ફોન રિપેર થવાની શક્યતાઓ નહિવત્ બની જાય છે.

ભીના થઈ ગયેલા ફોનને રિપેર કરતા પહેલા, પાછળનું કવર, સિમ કાર્ડ અને મેમરી કાર્ડ કાઢી નાખો અને તેમને સુરક્ષિત રીતે મૂકી દો.

મોબાઈલની બેટરી પાસે એક સ્ટીકર હોય છે જે ફોનની અંદર પાણી આવે તો રંગ બદલી નાખે છે.

જો Service Centerના લોકોને ખબર પડે કે ફોન ભીનો થઈ ગયો છે તો તેઓ તેને Repair કરવા માટે નહીં લે.

મોબાઈલને કપડાથી લૂછીને ચોખાના ડબ્બામાં મૂકી દો. મોબાઈલને ચોખાનાં ડબ્બામાં ઓછામાં ઓછા 24 થી 36 કલાક સુધી રહેવા દો.

આછો પલાળી ચુકેલા Wet Mobileને બાલ્કની અથવા ટેરેસ પર સખત તાપમાં મૂકી શકાય છે.