સૌથી પહેલા તો કોલેસ્ટ્રોલ વધારતા વેજીટેબલ ફ્રૂટ કે ફૂડ ખાવાનુ મૂકો

દરરોજ સફરજન ખાવાના શરૂ કરો. સફરજનના સિરકાના સેવન પણ કરી શકો છો. ખાટા ફળનુ સેવન પણ કોલેસ્ટ્રોલ દૂર કરે છે.

દહીના સેવન પણ નિયમિત કરવું. દહીને દિવસમાં જ ખાવા જોઈએ.

સ્પ્રાઉટ્સ ખાવાનું શરૂ કરો કારણ કે તે લોહીમાં કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડે છે.

નિયમિત કસરત કે યોગ કરો. જો તમે ઇચ્છો તો તમે સાઇકલ ચલાવી શકો છો અથવા વૉક પણ કરી શકો છો.

લસણ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં પણ મદદરૂપ છે. દરરોજ સવારે અને સાંજે લસણનું સેવન કરી શકાય છે.

કોઈપણ ફળ, શાકભાજી વગેરેને રોક સોલ્ટ ભેળવીને ખાઓ. તમે લીંબુ પાણીમાં રોક સોલ્ટ મિક્સ કરીને પી શકો છો.

કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ વધુ હોય તો મેથીનું પાણી પણ પી શકાય છે.

અર્જુનની છાલમાંથી બનાવેલો ઉકાળો કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં મદદરૂપ છે.

ડૉક્ટરની સલાહ લો. તમે રોજ સવારે આમળા અથવા એલોવેરા જ્યુસ પી શકો છો.